Z-us platform

De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt.

Neem contact op


10 redenen waarom patiënten hun eigen gegevens willen zien en hebben.

 • Om het thuis rustig na te lezen.
 • Voor een second opinion (ook in het buitenland).
 • Voor hun behandelaren beschikbaar.
 • Om protocollen voor zich later voordoende gevolgen op te kunnen volgen.
 • Het borgen van bewaartermijn.
 • Om fouten op te sporen en te (laten) corrigeren.
 • In controle en patiënt centraal.
 • Het veiligstellen van data bij faillissement/fusie zorginstelling (cliënt in control).
 • Voorkomen of corrigeren van foutieve gegevensuitwisseling, corrupt bestand.
 • Voorkomen van dubbele of onjuiste behandelingen.10 redenen waarom behandelaren patiëntgegevens veilig willen zien en bespreken.

 • Betere zorg door beter totaalbeeld van de patiënt.
 • Voorkomen van onnodige administratieve fouten vanwege overtypen.
 • Voorkomen van diagnose op basis van verkeerde dataset.
 • Voor meerdere behandelaren tegelijkertijd beschikbaar.
 • Betere borging van privacy.
 • Betere cyber weerbaarheid.
 • Patiënt en behandelaar hebben regie.
 • Borging; identificatie, bevoegdheden en authenticatie.
 • Eis- en wettelijke verplichting
 • Tijd kan van levensbelang zijn!

Waarom digitale gegevensuitwisseling

Wij geloven in de regie over de eigen gegevens en dat de zorg rondom de behoeftes van de cliënt moet worden georganiseerd. Digitale gegevensuitwisseling is hier een middel voor. Door het digitaal uitwisselen van gegevens beschikken de patiënt én de zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie.
Toegevoegde waarde

Cyberweerbaarheid wordt geborgd o.m. door middel van encryptie, 2-factor authenticatie, meerlagige opbouw systeem, Codax certificering.

Werkt met diverse platformen samen. Robuuste alliantie. Multi platform.

Systeem kan op basis van FHIR bronnen ontsluiten (tevens koppeling metlegacy XDS), diverse API's.

Regie over gegevens. Cliënt centraal, AVG-proof.

Clean data, reproduceerbaar, HCP artsen.

Portal: PGO, tijdlijn met documenten (kunnen worden gedownload), gebruiksvriendelijk en overkoepelend aan onderliggende data. Een centrale toegang tot onderliggende platformen.

DigiD koppeling (inlog).

Neem contact op